Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     101/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egészségház akadálymentes átalakítására megnyert pályázat segítségével történő kivitelezés lehetőségeit és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A képviselő-testület elfogadja a kivitelezési munkákra összeállított ajánlattételi felhívást a meghívásos pályázatban az alábbiak meghívásával:

-        T&T ThermoBau Kft (1043 Budapest, Dugonics u. 11.)

-        Budapesti Mérnök Együttműködés Kft (1056 Budapest, Váci u. 78-80.)

-        Tisztem Kft ()

2.      Az ajánlatok elbírálására a képviselő-testület az Ügyrendi Bizottságot bízza meg

3.      A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Ügyrendi Bizottság által kiválasztott ajánlattevővel a kivitelezési szerződést aláírja.

4.      A képviselő-testület a kivitelezés fedezeteként a költségvetés céltartalékából 4.000.000,- Ft előirányzatot az Egészségház átalakításhoz beruházásra átcsoportosít.

 

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        értelemszerűen