107/2008. /VII.14./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

                    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. július 14-én megtartott rendkívüli ülésén 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egészségház akadálymentes átalakítására megnyert pályázat segítségével történő kivitelezés lehetőségeit és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A képviselő-testület elfogadja a kivitelezési munkákra összeállított ajánlattételi felhívást a meghívásos pályázatban az alábbiak meghívásával:

-          T&T ThermoBau Kft (1043 Budapest, Dugonics u. 11.)

-          Budapesti Mérnök Együttműködés Kft (1056 Budapest, Váci u. 78-80.)

-          Tisztem Kft (1221 Budapest, Leányka u. 28.)

2.      Az ajánlatok elbírálására a képviselő-testület az Ügyrendi Bizottságot bízza meg.

3.      A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Ügyrendi Bizottság által kiválasztott ajánlattevővel a kivitelezési szerződést aláírja.

 

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:                Lehota Vilmos polgármester

                           

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző