108/2008. /VIII.04./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

     Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. augusztus 4-én megtartott nyilvános ülésén meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egészségház akadálymentesítéssel nem érintett területének szükségszerű átalakítási és felújítási kivitelezés lehetőségeit és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A képviselő-testület a legalacsonyabb árral ajánlatot benyújtó T&T Thermo Bau Kft-t (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) választotta ki az Egészségház akadálymentesítéssel nem érintett területének szükségszerű átalakítási és felújítási munkálatainak kivitelezésével.

 

2.      A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 1./ pont szerint kiválasztott ajánlattevővel a kivitelezési szerződést megkösse.

 

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző