109/2008. /VIII.04./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

     Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. augusztus 4-én megtartott nyilvános ülésén meghozta az alábbi határozatot:

 

 

1.      A képviselő-testület az  „Egészségház akadálymentesítése Gombán” című KMOP-4.5.3-2007-0059 jelű támogatott pályázat saját forrásának biztosítása, és az Egészségház akadálymentesítéssel nem érintett területének szükségszerű átalakítási és felújítási kiadásainak fedezete érdekében 8.000.000- Ft beruházási hitel felvételéről döntött a Dél-pest megyei Takarékszövetkezettől.

 

2.      A képviselő-testület a 8.000.000.- Ft összegű hitelt 2008. augusztustól 2009. december 31-ig terjedő időszak alatt havi törlesztéssel kívánja visszafizetni, melynek forrásaként az önkormányzat saját bevételeit jelöli meg.

 

3.      A képviselő-testület a hitel fedezeteként a Rózsa utcai ingatlanra keretbiztosítéki jelzálogjogot biztosít a banki szolgáltatást nyújtó Dél-pest megyei Takarékszövetkezetnek.

 

4.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelkérelmet benyújtsa, s annak kedvező elbírálása esetén a hitelszerződést az önkormányzat képviseletében aláírja.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző