110/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal,  ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. évi költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

  1. A képviselő-testület  az alábbiak szerint egyetért a bevételi- és kiadási előirányzatok módosításával.

 

 

Bevételi

Kiadási

 

 

előirányzat változása

 

Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai   

 

 

 

      normatív kötött felhasználású támogatás

+7.207

 

 

      központosított előirányzatok

+4.225

 

 

      kiegészítő támogatás a helyi önkormányzat bérkiadásaihoz

+4.065

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati igazgatási tevékenység

 

 

 

     személyi juttatás

 

+2.265

 

     munkaadókat terhelő járulék

 

+1.068

 

 

 

 

 

Pénzbeli rendszeres szociális ellátások

 

 

 

     ellátottak pénzbeli juttatásai

 

+7.216

 

     társadalom és szociálpolitikai juttatások

 

+252

 

 

 

 

 

Munkahelyi vendéglátás   

­

 

 

        személyi juttatás

 

+355

 

        munkaadókat terhelő járulék

 

+167

 

 

 

 

 

Óvodai nevelés

­

 

 

        személyi juttatás

 

+2.248

 

        munkaadókat terhelő járulék

 

+1.058

 

 

 

 

 

Védőnői szolgálat   

­

 

 

        személyi juttatás

 

+236

 

        munkaadókat terhelő járulék

 

+111

 

 

 

 

 

Házi segítségnyújtás   

­

 

 

        személyi juttatás

 

+119

 

        munkaadókat terhelő járulék

 

+55

 

 

 

 

 

Művelődési központok tevékenysége   

­

 

 

        személyi juttatás

 

+236

 

        munkaadókat terhelő járulék

 

+111

 

 

 

  1. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2008. (II.01.) sz. rendelet módosításának előkészítésére.

 

Határidő: azonnali

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző