124/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal,  ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta 

Kosiba Krisztina beérkezett kérelmét és az alábbi határozatot hozta.

 

A Képviselő-testület a kérelemre válaszul kéri kérelmezőt, hogy

pontosítsa a külföldi tanulmányai segítésére irányuló kérelmét,

fenntartja-e kérelmét, illetve a felajánlott támogatási módozattal – családjának birtokában álló legelőterületek megvásárlásának lehetősége - kíván-e élni?

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző