129/2008. /IX.30./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 30-án megtartott rendkívüli zárt ülésén 0 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 6 ellenvéleménnyel meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

a kegyeleti közszolgáltatásra beérkezett pályázatokat és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Paitz Miklós /Kóka, Margit-Hegy u. 2-4./ vállalkozó kegyeleti közszolgáltatásra beérkezett pályázatát  elutasította.

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a pályázót írásban is tájékoztassa

 

Határidő:             2008. október 10.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző