133/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

a 2009. január 1-től tervezett helyi adó módosításra vonatkozó előterjesztést, áttekintette a rendelet-tervezetét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalt és véleményezett helyi adókról szóló rendelet előzetes tervezetéről – annak megalkotása előtt előzetes törvényességi kontrollként – szerezze be a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal illetékes főosztályainak állásfoglalását.

 

2.         A képviselő-testület a decemberi ülésén tárgyalja újra a rendelet-tervezetet. Felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalás időpontjára készítsen adónemenkénti kimutatást a bevezetésre kerülő adónemek várható bevételeiről.

 

Határidő:        2008. november 03. és december 11.           

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző