136/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a fejlesztési akcióterv felülvizsgálatára beterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a fejlesztési akcióterv I. ütemének második pontját „Főzőkonyha létesítése az iskolánál” megnevezésről „Főzőkonyha létesítése” elnevezésre javítja, és a szükséges tartalmi változásokat támogatja.

2.      A Képviselő-testület a fejlesztési akcióterv I. ütemét kiegészíti az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér létesítésével.

3.      A Képviselő-testület a fejlesztési akcióterv I. ütemét kiegészíti a belterületi vállalkozási területek kialakításával.

4.      A Képviselő-testület a fejlesztési akcióterv I. ütemét kiegészíti a II. ütem a 10. ÚJ ÉPÜLETEK A SZEMŐK BALÁZS TÉREN és a 11. A SZEMŐK BALÁZS TÉR TÁJÉPÍTÉSZETI RENDEZÉSE megnevezésű beavatkozási adatlapjaival.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző