144/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a mezei őrszolgálat megszervezésével kapcsolatos  fórum és a közmeghallgatás  megtartására irányuló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

            1./        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. november 28-án

17 órai kezdettel fórumot tart a mezei őrszolgálat megszervezésével kapcsolatban, ezt követően 18 órai kezdettel a 2./ pontban rögzített napirendekkel kapcsolatban közmeghallgatást tart.

            2./        A közmeghallgatáson a választópolgárok és a helyben érdekelt nevezettek

                        képviselői tájékoztatást hallgathatnak meg és tehetnek közérdekű kérdést és

                        javaslatot

-          a 2009. január 1-től tervezett helyi adókról szóló rendelet előzetes ismertetése tárgyában és

-          egyebek napirendi pontban.

           

            3./        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás helyéről

                        és idejéről a tárgyban érdekelteket és a lakosságot tájékoztassa.

           

Határidő:        2008. november 26.

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző