147/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

                        a 2008. október 11-én megrendezett szüreti mulatságok szervezéséhez

                        kapcsolódó pénzügyi elszámolás körülményeit rögzítő feljegyzést.

 

1. A Képviselő-testület a polgármester által benyújtott, 2008. október 11-én megrendezett szüreti mulatságok szervezéséhez kapcsolódó pénzügyi elszámolás körülményeit tartalmazó feljegyzés alapján Máté Józsefné művelődés-szervezőnek  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 46. § (8) bekezdésében foglaltak alapján történő meghallgatásával bízza meg a polgármestert.

 

Határidő:        2008. november 05.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző