Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

14/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Pest Megye önálló tervezési, területfejlesztési és statisztikai régióvá

válását, ezáltal támogatja Pest Megye Önkormányzatának 408/2007. (10.26.) számú Közgyűlési határozatában foglaltakat.

 

Határidő:        azonnal, ill. értelemszerűen

Felelős:           polgármester

 

 

                                                           Lehota Vilmos                       Kósa Erzsébet Anikó

                                                             polgármester                           szervezési előadó

                                                                                                               jegyző helyett