165/2008. /XII.11./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009 évi költségvetés tervezésére vonatkozó két javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

                  

                       A Képviselő-testület a 2009 évi költségvetés tervezésekor a két javaslat alapján - az alapítványi különdíj 50.000.-Ft-os összegét és a gennyes

                       agyhártyagyulladás elleni védőoltás vakcinájának beszerzését azon  csecsemők részére, akik egy védőoltással védettséget szerezhetnek a betegség

                       ellen - figyelembe veszi.

 

                       Határidő:  értelemszerűen

                       Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző