168/2008. /XII.11./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosítást 1 igen szavazattal, 8 ellenvéleménnyel elvetette.

 

    H a t á r o z a t

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                        az építményadó adómértékének módosító javaslatára vonatkozóan

                        nem hozott döntést

 

     Határidő:        értelemszerűen

     Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző