Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

16/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

                       

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. márciusi ülésre napirendre tűzi a helyi építési szabályzat módosítását. Mindaddig a két lakást meghaladó épületek engedélyezését nem javasolja támogatni.

 

                        Ezt kell képviselni a tervtanácson a polgármesternek.

 

Határidő:        azonnal, ill. értelemszerűen

Felelős:           polgármester

                                               jegyző

 

 

                                                           Lehota Vilmos                       Kósa Erzsébet Anikó

                                                             polgármester                           szervezési előadó

                                                                                                               jegyző helyett