Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

17/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

 

                                   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete átmeneti segélyként Siposné Becs Gabriella Gomba,

Felsőfarkasd 1. szám alatti lakos részére adóssága rendezésére  jelzálog bejegyzése mellett 110.000.-Ft. összegű kamatmentes kölcsönt biztosít.

 

                                   A kamatmentes kölcsön  5.000.-Ft. törlesztő részletekben    kerül visszafizetésre.

 

                                   Határidő:        azonnali

                                    Felelős:           polgármester

 

 

                                                           Lehota Vilmos                       Kósa Erzsébet Anikó

                                                             polgármester                           szervezési előadó

                                                                                                               jegyző helyett