Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 8-án megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

144/2015. (VI. 08.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a rendkívüli ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.      Javaslat az önkormányzati feladat-ellátási fejlesztések pályázatainak benyújtására

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző