Vissza

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

147/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a soros ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.       Javaslat forrásfeltárási és pályázatmenedzsmenti feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálására          

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

2.       Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban 

          lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                    polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

3.       Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

4.       Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

          32/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

5.       Javaslat az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló 25/2009. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

6.       Javaslat a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 2/2002. (I. 9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

7.       Tájékoztatás a közétkeztetéshez kapcsolódó szolgáltatási önköltségről

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

8.       Javaslat a nyersanyagnorma és az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

9.       Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására         

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

10.     Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2014/2015 nevelési év feladatainak végrehajtásáról és

          tájékoztató a 2015/2016. nevelési évének előkészítéséről

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      intézményvezető

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

11.     Javaslat a közbiztonsági koncepció elfogadására      

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      aljegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

12.     Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      aljegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

13.     Tájékoztatás a II. negyedévi falubejárás tapasztalatairól

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      aljegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

14.      Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának elfogadására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      ügyvezető

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

15.     Tájékoztató a fogászati alapellátásról

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      egészségügyi szolgáltató

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

16.     Tájékoztatás Tóth József bizottsági tagságról történő lemondásáról, javaslat pénzügyi bizottsági tag megválasztására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                  aljegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

17.     Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére beérkezett pályázatok elbírálására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

18.     Javaslat a Monor és Térsége TÖKT társulási megállapodásának módosítására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                   társulási tanács elnöke

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

19.     Egyebek

          Előterjesztők:                  SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                      jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                 költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző