Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

151/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-nek a közétkeztetéshez kapcsolódó szolgáltatási önköltségről szóló tájékoztatóját és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az általa alapított a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által szolgáltatott adatok alapján - az óvodai gyermekétkeztetésben a szolgáltatási közvetlen nettó önköltségét 2015. július 1. napjától háromszori étkezés esetén 581,- Ft-ban, ezen belül étkezési típusonként és adagonként az alábbiak szerint tudomásul veszi:

a.       tízórai                                              139,- Ft

b.      ebéd                                                324,- Ft

c.       uzsonna                                           118,- Ft

2.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az általa alapított a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által szolgáltatott adatok alapján - az iskolai gyermekétkeztetésben a szolgáltatási közvetlen nettó önköltségét 2015. július 1. napjától háromszori étkezés esetén 690,- Ft-tal, ezen belül étkezési típusonként és adagonként az alábbiak szerint tudomásul veszi:

a.       tízórai                                              157,- Ft

b.      ebéd                                                401,- Ft

c.       uzsonna                                           132,- Ft

3.      A Képviselő-testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által biztosított szociális étkeztetés adagonkénti nettó szolgáltatási önköltségének megállapítását 2015. július 1. napjától 469,- Ft-tal tudomásul veszi.

4.      A Képviselő-testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által munkanapokon a szociális étkeztetés menüjével azonos menüként biztosított vendég étkeztetés adagonkénti nettó szolgáltatási önköltségének megállapítását 2015. július 1. napjától 469,- Ft-tal, értékesítési árának meghatározását nettó 496,- Ft-tal tudomásul veszi.

5.      A Képviselő-testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által biztosított felnőtt étkeztetés lakáshoz történő kiszállítási díjának megállapítását 2015. július 1. napjától nettó 47,- Ft-os összeggel tudomásul veszi.

 

Határidő:             2015. július 1.   

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

Kiadmány hiteléül:

2015. június 24.

 

Kósa Erzsébet Anikó

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző