Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

 

157/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Szegedi Csaba érintettség miatti szavazásból történő kizárására vonatkozó kérését és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő testület Szegedi Csaba képviselőt – kérésére - érintettség okán a Gólyafészek Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására tett javaslatra vonatkozó döntéshozatal során a szavazásból kizárja.

 

Határidő:             azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző