Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

159/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda beszámolóját a 2014/2015-ös nevelési évről és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület a 2014/2015-ös nevelési év feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

  2. A Képviselő-testület a 2015/2016-os nevelési év előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

  3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről határozati kivonat formájában az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

Határidő: 2015. július 2.

Felelős: Lehota Vilmos

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző