Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

175/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetői posztjának betöltésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Baár Pál r. ezredes Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetői posztjára történő kinevezésével.

2.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről haladéktalanul tájékoztassa a Pest Megyei Rendőr- Főkapitányságot.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző