Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással Gomba Község Kulturális Koncepcióját elfogadta.

 

20/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

 

                                   Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Gomba Község Kulturális Koncepcióját.

 

                                   Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete a koncepciót és pénzügyi bizottság és az alpolgármester

                                   módosítási javaslatának megfelelően fogadta el.

                       

                                   Határidő:        értelemszerűen

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                                      Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                         jegyző