Gomba Község Önkormányzatának képviselő testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül Gomba Község közösségi színtereinek működési szabályzatát elfogadta.

 

38/2008. /III.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gomba Község közösségi színtereinek

                                                                       /Faluház: Gomba, Petőfi u. 11./

                                                                       /Civilház: Gomba, Kossuth tér 4/a./

                   működési szabályzatát.  

 

                   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gomba Község közösségi színtereinek működési szabályzatát a módosítási

                   javaslatnak megfelelőn fogadta el.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző