Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. március 27.-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 2 ellenvéleménnyel meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

39/2008. /III.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kalmár Attila területrendezési beadványát.

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a területrendezési beadványra jelenleg nem ad választ, a döntést     elhalasztja a soron következő testületi ülésre.

 

Határidő: 2008. április 24.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző