Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. március 27.-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot

 

 

40/2008. /III.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Községi Könyvtár és a Civil Ház működési helyének felcseréléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta

 

1        A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a soron következő ülésre készítse elő az előterjesztés III. fejezetének 5. pontja szerinti funkciócserét, azaz a

 

Községi Könyvtár,

Teleház,

Családgondozó iroda,

Klubhelyiség,

Árusító udvar

kialakításának menetrendjét és költségkalkulációját, beindításának, illetve működtetésének módját és költségeit.

 

 

Határidő:a határozat 1. pontja tekintetében 2008. április 24.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző