Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

7/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1.      A Képviselő-testület a határozat 1. sz. mellékleteként -egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel- hagyja jóvá a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítását.

2.       A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervénél a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről határidőben gondoskodjon.

 

Határidő:        azonnali

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                                           Lehota Vilmos                       Kósa Erzsébet Anikó

                                                             polgármester                           szervezési előadó

                                                                                                               jegyző helyett