Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. június 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 101/2017. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a települési kisfilm és a Nyárbúcsúztató előkészítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a települési kisfilm és a Nyárbúcsúztató előkészítéséről szóló tájékoztatót.

 

A határozat végrehajtást nem igényel.

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző