Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. június 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 103/2017. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a hulladékgazdálkodási társulás létrehozására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete társult tagként létrehozza a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást.

 

2.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal a feltétellel írja alá a társulási megállapodást, hogy a megalakuló társulás keretében a konzorcium tagjai együttműködnek a közös tulajdon tekintetében.

 

3.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Duna-Tisza közi Nagytérség Szilárdhulladék Gazdálkodási Konzorciuma hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésére irányuló, a konzorciumi tag településekre kiterjedő kötelezettségeit 2017. október 1-től követően a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás gyakorolja.

 

4.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Megállapodást a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

5.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanács tagjának dr. Zsombok László urat, Monor város polgármesterét delegálja.

 

Határidő:azonnali  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző