Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. szeptember 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

114/2017.  (IX. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a soros ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 NAPIRENDI PONTOK:

 

  1. 1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

  1. 2.)           Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

  1. 3.)           Javaslat a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 18/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására          

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

  1. 4.)           Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosítására          

Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

  1. 5.)           Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 28/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:                  polgármester

Előkészítő:                    jegyző

  1. 6.)           Tájékoztató a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti és vállalkozási tervének végrehajtásáról

          Előterjesztő:                   polgármester

          Előkészítő:                     GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

          Véleményező:               Pénzügyi Bizottság

  1. 7.)           Tájékoztató a Gombai Gólyafészek Óvoda 2016/2017. nevelési év feladatainak végrehajtásáról

          Előterjesztő:                   polgármester

          Előkészítő:                     intézményvezető

          Véleményező:               bizottsági vélemény nem szükséges

  1. 8.)           Tájékoztató az III. negyedéves falubejárás tapasztalatairól

Előterjesztő:                   polgármester

Előkészítő:                     település-üzemeltetési referens

          Véleményező:               Pénzügyi Bizottság

  1. 9.)           Egyebek

          Előterjesztők:                   SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                       jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                  költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

 

Határidő: azonnali  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző