Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. szeptember 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 125/2017. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Bénye, Kodály Zoltán utcai lakosok által benyújtott kérelmet és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy forduljon írásbeli megkereséssel Bénye Község Önkormányzatához és kérjen tájékoztatást a Bénye, Kodály Zoltán utcai lakosok által bényei önkormányzat felé is benyújtott kérelemmel kapcsolatos álláspontjukról, továbbá arról, hogy hogyan kívánják a Kodály Zoltán utcai lakosok problémáját kezelni.

2.)    A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy a Bénye-Gomba közigazgatási határproblémájának folyamatban lévő eljárásával és a Bénye, Kodály Zoltán utcai lakosok kérelmével külön eljárásban kíván foglalkozni, mert a Gomba, Bartók Béla utcai lakosok problémájának megoldását nem akarja újabb terület bevonásával lassítani.

3.)    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Bénye Község Önkormányzatát és a Bénye, Kodály Zoltán utcai lakosokat haladéktalanul tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző