Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. január 19-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta: 

 

14/2017. (I. 19.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezése során javasolt irányelveket és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elvetette azt a javaslatot, mely szerint a 2016 év tényadatai alapján, változatlan formában kerüljön sor a képviselői tiszteletdíjak költségvetésben történő tervezésére és ne kerüljön előkészítésre a tiszteletdíjakat szabályozó önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

 

A határozat végrehajtást nem igényel

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző