Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. november 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 155/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjaira tett polgármesteri javaslatot és a nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

 

NAPIRENDEK:

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                    polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

2.)           Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására

    Előterjesztő:                    polgármester

    Előkészítő:                      jegyző

    Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

3.)           Javaslat a helyi adókról szóló 4/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

    Előterjesztő:                    polgármester

    Előkészítő:                      jegyző

    Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

4.)           Javaslat a szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

    Előterjesztő:                    polgármester

    Előkészítő:                      jegyző

    Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

5.)           Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára

      Előterjesztő:                    polgármester

    Előkészítő:                      jegyző

    Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

6.)           Javaslat az önkormányzat 2018. évi belsőellenőrzési tervének jóváhagyására

              Előterjesztő:                    polgármester

    Előkészítő:                      jegyző

    Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

7.)           Javaslat az önkormányzat 2017. 1-10. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának    jóváhagyására

    Előterjesztő:                    polgármester

    Előkészítő:                      jegyző

    Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

8.)           Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. 1-10. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának elfogadására

    Előterjesztő:                    polgármester

    Előkészítő:                      jegyző

    Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

9.)        Javaslat a 2018. évi rendezvényterv jóváhagyására

    Előterjesztő:                    polgármester

    Előkészítő:                      jegyző

    Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

10.)        Egyebek

          Előterjesztők:                  SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                      jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                 költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

Határidő: azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző