Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. november 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 159/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a telekadó mértékének módosítására vonatkozó indítványt és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 4/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelettel meghatározott telekadó mértékének emelését a módosító rendelettervezetben előterjesztett 5 Ft helyett 4 Ft-os mértékben támogatja.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző