Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. január 19-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta: 

15/2017. (I. 19.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezése során javasolt irányelveket és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    A Képviselő-testület felhatalmazást ad arra, hogy 2017. évi képviselői tiszteletdíj a ne képezze részét a 2017. évi költségvetés tervezésének.

2.)    A Képviselő-testület felhatalmazást ad arra is, hogy a képviselői tiszteletdíjakra vonatkozó önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését előkészítse a hivatali apparátus.

 

Határidő: 2017. február 9.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző