Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. november 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 163/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat I-X. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.

 

1.        A Képviselő-testület az önkormányzat I-X. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 A határozat végrehajtást nem igényel.

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző