Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. november 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 166/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a 2018. évi rendezvényterv kiegészítésére vonatkozó módosító indítványt és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület támogatta, hogy a 2018. évi rendezvénytervbe 2018. december 15-ei dátummal az adventi vásár is feltüntetésre kerüljön.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző