Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. november 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 169/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítás szavazásának rendjére vonatkozó határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./      A Képviselő-testület a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 1. számú módosítása során valamennyi változásról egy szavazás keretében hoz döntést.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző