Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. január 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

20/2017. (I. 19.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a PM_ONKORMUT_2016 pályázati felhívás kóddal megjelent, „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázati felhívás alapján készített előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) hozzájárul ahhoz, hogy Gomba Község Önkormányzata nevében a PM_ONKORMUT_2016 pályázati felhívás kóddal megjelent, „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázati felhívás alapján 150.000.000,- Ft támogatási igénnyel, valamint 8.000.000,-Ft saját forrás meghatározásával pályázat kerüljön benyújtásra az alábbi közterületek útburkolatának felújítására

-        az 1009/2    és  1012/2   hrsz-ú Fáy András utca 81 fm hosszban,

-        a   970/1     és    973      hrsz-ú, Bocskai utca 120 fm hosszban,

-        a   837 hrsz-ú Akácfasor utcai szakasz 83 fm és

      a   860 hrsz-ú, Akácfasor utcai szakasz 322 fm hosszban,

-        a   921 hrsz-ú, Völgy utca 560 fm hosszban,

-        a   3788/10 hrsz-ú, Liliom utca 430 fm hosszban,

-        az 537  hrsz-ú, Iskola utca 129 fm hosszban,

-        az 811  hrsz-ú, Arany János utca 177 fm hosszban,

-        a   424  hrsz-ú, Nefelejcs utca 178 fm hosszban,

-        a   698/1     és    764      hrsz-ú, Szőke Ferenc utca 644 fm hosszban,

-        a   658/11  hrsz-ú Bercsényi Miklós utca 208 fm hosszban,

-        a   696  hrsz-ú, Bajcsy-Zsilinszky utca valamint a csatlakozó

           1051/5  hrsz-ú, Kossuth Lajos tér együttesen 203 fm hosszban

2.    A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 8.000.000,- Ft, azaz nyolcmillió forint összegű saját forrást biztosít.

3.    A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva a pályázat rögzítésére szolgáló elektronikus felületen – annak megnyílását követően – a pályázatot haladéktalanul benyújtsa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                  jegyző