Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. január 19-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

22/2017. (I. 19.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiemelt rendezvények jegyzékére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1.)        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 217/2016. (XII. 15.) számú önkormányzati határozatát visszavonja.

2.)        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évre a Kiemelt rendezvények jegyzékét az alábbiak szerint elfogadta:

 

2017. év Kiemelt rendezvények jegyzéke

január

18

szerda

iskola

félévi bemutató

27

péntek

óvoda

szakmai nyitott napok

február

10

péntek

iskola

farsang

18

szombat

iskola

szülők-nevelők bálja

 

 

 

 

 

március

9-11

csü-szo

önkormányzat

pálinkaverseny

14

kedd

iskola-óvoda

ünnepség

15

szerda

önkormányzat

 

24

péntek

GomBaba

BabaRuhabörze

31

péntek

iskola

katasztrófavédelmi nap

 

 

 

 

 

április

23

szombat

iskola

sport- és egészségnap

 

 

 

 

 

május

20

szombat

óvoda

jótékonysági nap

 

26

hétfő

iskola

gyermeknap

 

27

szombat

önkormányzat

sportmajális gyermeknappal

 

 

 

 

 

június

3

szombat

önkormányzat

Családi találkozó

9

péntek

óvoda

ballagás (eső esetén)

 

 

 

 

 

augusztus

25

péntek

önkormányzat

koncert (eső esetén)

26

szombat

önkormányzat

nyárbúcsúztató

 

 

 

 

 

szeptember

16

szombat

GomBaba

jubileum 15

22

péntek

óvoda

szüreti mulatság (eső esetén)

 

 

 

 

 

október

2

hétfő

önkormányzat

Idősek Világnapja

14

szombat

önkormányzat

szüreti mulatság

19

csütörtök

GomBaba

babaruha börze

20

péntek

iskola

nemzeti ünnep

23

hétfő

önkormányzat

nemzeti ünnep

november

10

péntek

óvoda

Márton-napi vigalom

10

péntek

önkormányzat

Márton-napi újbormustra

 

 

 

 

 

december

5

kedd

önkormányzat

Mikulásváró

13

szerda

óvoda

Luca-nap

 

3.)        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott javaslat alkalmazása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző