Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. január 19-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

23/2017. (I. 19.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Támogatott rendezvények jegyzékére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1.)        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 218/2016. (XII. 15.) számú önkormányzati határozatát visszavonja.

2.)        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Támogatott rendezvények jegyzékét 2017. évre a határozati javaslathoz csatolt melléklet szerint fogadta el:

 Támogatott rendezvények jegyzéke 2017. évre: 

január

13

péntek

Dalárda Egyesület

pótszilveszter

 

28

szombat

Rozmaring Egyesület

táncház

 

 

 

 

 

február

25

szombat

Vadásztársaság

vadászvacsora

 

 

 

 

 

március

4

szombat

hiánypótló

blues-buli

 

 

 

 

 

április

22

vasárnap

Őszirózsák Egyesület

jótékonysági est

 

 

 

 

 

július

1

szombat

Dalárda Egyesület

nótaest

 

 

 

 

 

november

25

szombat

Rozmaring Egyesület

évadzáró

 

 

 

 

 

 

 

 3.)        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatott rendezvényekhez tartozó ún. háromoldalú megállapodásokat megkösse.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző