Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. március 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 44/2017.  (III. 15.) képviselő-testületi határozat