Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. március 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 46/2011.  (III. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a soros ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK:

 1.)            Falubejárás

 

2.)           Javaslat a 2016. évi tűzvédelmi tevékenységről készült beszámoló elfogadásra

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       tűzoltóparancsnok

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

3.)           Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

4.)    Javaslat a Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

5.)    Javaslat az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

6.)    Tájékoztató az I. negyedéves falubejárás tapasztalatairól

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       aljegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

7.)    Egyebek

          Előterjesztők:                   SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                       jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                  költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                      Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző