Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. március 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 54/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tavaszi falubejárás tapasztalatairól szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a tavaszi falubejárásról szóló tájékoztatót elfogadta.

 

A határozat végrehajtást nem igényel.

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző