Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. április 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 59/2017.  (IV. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a soros ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

2.)           Javaslat a szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II. 07.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

3.)           Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló 30/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására          

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

4.)           Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

5.)           Tájékoztató a 2016. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

6.)           Javaslat a 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadására és a zárszámadási rendelet megalkotására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

 

7.)           Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

8.)           Tájékoztató a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. 01-03. havi gazdálkodási adatairól

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       ügyvezető

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

9.)           Javaslat az önkormányzat 2016. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzésének elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

10.)        Javaslat a Daköv Kft. 2016. évi beszámolójának jóváhagyására

Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       ügyvezető

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

 

11.)         Beszámoló Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       Monor város rendőrkapitánya

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

12.)        Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       az egyesület elnöke

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

13.)        Egyebek

          Előterjesztők:                   SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                       jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                  költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző