Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. január 19-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 5/2017. (I. 19.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a nyilvános ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK:

  

1)             Javaslat a 2017. évi költségvetés előkészítéséhez indokolt képviselő-testületi döntések meghozatalára    

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

2)             Egyebek

          Előterjesztők:                   SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                       jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                  költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző