Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. április 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 64/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a jelleg nélküli címelem-elnevezésekre és közút elnevezésekre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület a

-        2217 Gomba, Tetepuszta közterületnevet, Gomba, Tete puszta

-        2217 Gomba, Felsőfarkasd közterületnevet, Gomba, Felsőfarkasd völgy

-        2217 Gomba, Alsófarkasd közterületnevet, Gomba, Alsófarkasd puszta

-        2217 Gomba, Harcvölgy közterületnevet, Gomba, Harcvölgy major

címelemre egészíti ki.

  1. A Képviselő-testület a

-        2217 Gomba, külterület 0131 helyrajzi számú közút 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

-        2217 Gomba, külterület 0217/3 helyrajzi számú közút 2217 Gomba, Szőlő utca

-        2217 Gomba, külterület 0239/16 helyrajzi számú szántó 2217 Gomba, Magfalva liget,

-        2217 Gomba, külterület 480 helyrajzi számú közút 2217 Gomba, Átjáró köz,

-        2217 Gomba, külterület 472/19 helyrajzi számú közút 2217 Gomba, Liliom köz,

-        2217 Gomba, külterület 021 és 0108 helyrajzi számú közút 2217 Gomba, Hajcsár út,

-        2217 Gomba, külterület 606/7 helyrajzi számú közút 2217 Gomba, Vízmű út,

-        2217 Gomba, külterület 0302 helyrajzi számú közút 2217 Gomba, Ipar út

elnevezést adja.

  1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-2. pontjai alapján a címelem kiegészítések és utca elnevezések központi címregiszterben történő átvezetéséről gondoskodjon.

 

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző