Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. április 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 68/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a „Polgárőr község” cím elnyerésére benyújtható pályázati kiírására vonatkozó tájékoztatást és az alábbi döntést hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Gombai Polgárőr Egyesülettel együttes pályázat benyújtását az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége által kiírt pályázati eljárás keretében a „Polgárőr község” cím elnyerése érdekében. 

 

2.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva aláírja.  

 

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző