Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. január 19-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta: 

6/2017. (I. 19.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve Lehota Vilmosnak a polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása tárgyában hozott döntéshozatal során az érintettségre vonatkozó nyilatkozatát az alábbi határozatot hozta: 

1.   A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy Lehota Vilmosnak a polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása tárgyában hozott döntéshozatal során az érintettségre vonatkozó nyilatkozatát.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Tasi Péter alpolgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző