Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. június 14-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

90/2017. (VI. 14.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bénye-Gomba közigazgatási határrendezést előkészítő bizottságnak gombai képviselő-testületet, valamint az érintett településrészt képviselő bizottsági tagjaira tett javaslat alapján az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Bénye-Gomba közigazgatási határrendezést előkészítő bizottságba Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről Lehoczki Zoltánt, a közigazgatási határrendezéssel érintett terület lakosai közül Bolega Istvánnét delegálta.

2.      A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy döntéséről az érintetteket tájékoztassa.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester